Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Liên Hệ

Mô tả

XE KHÁCH THANH HÓA - NINH BÌNH

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, xe 29 chỗ, 40 chỗ ghế ngồi đời mới

Tiện ích : wifi, điều hòa, nước uống

Bên dưới chúng tôi có danh sách các xe chiều đi và chiều về

Bạn click bấm vào " THANH HÓA ĐI " để xem các xe từ Thanh Hóa đi Ninh Bình

Bạn click bấm vào " NINH BÌNH VỀ " để xem các xe từ Ninh Bình về Thanh Hóa

 

GHI CHÚ : ĐẶT VÉ XE KHÁCH DỄ DÀNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

Bạn ấn bấm vào nút " ĐẶT VÉ " bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay cho bạn

 

               ĐẶT VÉ  

( bạn ấn bấm nút ĐẶT VÉ để gọi luôn )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THANH HÓA ĐI NINH BÌNH

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình : 1h15 | 2h45 | 4h45 | 5h45 | 7h00 | 7h45 | 8h30 | 9h00 | 9h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 16h30 | 16h45 | 18h45 | 19h30 | 23h30

Các huyện của Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình : 4h45 | 5h00 | 5h45 | 6h00 | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h45 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 21h30 | 22h30 | 23h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ THANH HÓA ĐI NINH BÌNH

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Anh Sơn

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 07h00 ( chẵn âm lịch )

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Đạt Lâm

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 07h45 ; 16h30 ; 13h15

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Hoàng Đông

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 10h30 ; 13h

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Hoàng Long

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 01h15 ; 02h45

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Hồng Vân

Loại xe : samco 40 chỗ

Giờ chạy : 14h30

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Mạnh Quỳnh

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 13h15

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Nghị Lực

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 8h30

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Ngọc Tiến

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 4h45 | 9h00 | 10h00 | 12h30 | 14h45

  

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Ngọc Tín

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 23h30

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Quân Nam

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 19h30

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Thanh Long

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 10h30

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Tôn Thắng

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 12h10

 

Thành phố Thanh Hóa đi BigC Ninh Bình – xe Tuấn Hoàn

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 05h40 ; 09h30

 

Quán Lào, Bá Thước đi BigC Ninh Bình – xe Hoàng Quân

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 05h00 | 06h30

 

Quán Lào, Bá Thước đi BigC Ninh Bình – xe Thanh Sang

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 23h00

 

Thường Xuân đi BigC Ninh Bình – xe Chính Bích

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 05h00

 

Thường Xuân đi BigC Ninh Bình – xe Hải Định

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 13h00 | 14h00

 

Thường Xuân, bến xe Cửa Đạt đi BigC Ninh Bình – xe Sao Mai

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 22h30

 

Thường Xuân, bến xe Cửa Đạt đi BigC Ninh Bình – xe Hoàng Đông

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 23h00

 

Cẩm Thủy đi BigC Ninh Bình – xe Phức Thạch

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 04h45

 

Hậu Lộc đi BigC Ninh Bình – xe Tuấn Tài

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 13h00 | 18h30

 

Ngọc Lặc, Hậu Lộc, Nga Sơn đi BigC Ninh Bình – xe Hoàn Long

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 16h00 | 19h00

 

Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc đi BigC Ninh Bình – xe Đạt Lam

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 14h00 | 14h30 | 16h30 | 17h30 | 22h00

 

Hậu Lộc, Triệu Sơn, Như Thanh và nhiều huyện khác đi BigC Ninh Bình

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : từ 06h00 sáng đến 17h00 chiều, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến xe chạy

 

Triệu Sơn đi BigC Ninh Bình – xe Hào Hương

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 07h00 | 16h30

 

Triệu Sơn, Vĩnh Lộc đi BigC Ninh Bình – xe Tấn Tài

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 12h10

 

Triệu Sơn đi BigC Ninh Bình – xe Huyên Hồng

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 14h00 | 16h30

 

Hoằng Hóa đi BigC Ninh Bình

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 21h30

 

Nghi Sơn đi BigC Ninh Bình – xe Quang Đông

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 06h00 | 17h30

 

Nghi Sơn đi BigC Ninh Bình – xe Long Linh

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 06h30

 

Nghi Sơn đi BigC Ninh Bình – xe Giang Anh

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 22h30

 

Như Xuân, Yên Cát đi BigC Ninh Bình – xe Ngân Chung

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 06h30 | 13h45

 

Nông Cống đi BigC Ninh Bình – xe Đông Nam

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 10h00

 

Yên Cát đi BigC Ninh Bình – xe Quân Nam

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 13h00

 

Nông Cống, Yên Cát đi BigC Ninh Bình – xe Ka Long

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 15h30 | 16h00 | 18h00

 

Nông Cống, Yên Cát đi BigC Ninh Bình – xe Long Thành

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 15h30 ( chẵn âm lịch )

 

Thọ Xuân, sân bay Sao Vàng đi BigC Ninh Bình – xe Thực Yên

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 5h45

 

Yên Định đi BigC Ninh Bình – xe Việt Huệ

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 5h30 ( chẵn âm lịch )

 

Yên Mỹ, Bãi Trành đi BigC Ninh Bình – xe Tân Thoa

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 7h30 ( chẵn âm lịch )

 

 

GHI CHÚ : ĐẶT VÉ XE KHÁCH DỄ DÀNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

Bạn ấn bấm vào nút " ĐẶT VÉ " bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay cho bạn

 

               ĐẶT VÉ  

( bạn ấn bấm nút ĐẶT VÉ để gọi luôn )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN NINH BÌNH ĐI THANH HÓA

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa : 01h00 | 02h30 ( chẵn âm lịch ) | 4h15 | 5h45 | 7h45 | 8h00 | 8h15 | 8h30 | 9h10 | 9h40 | 10h40 | 12h00 | 12h30 | 13h00 ( lẻ âm lịch ) | 13h30 | 14h30 | 16h10 | 16h50 | 18h30 | 21h30 | 22h00 | 22h30

BigC Ninh Bình đi các huyện của Thanh Hóa : 02h00 | 8h30 | 09h00 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h30 | 23h30 | 00h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ NINH BÌNH ĐI THANH HÓA

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Anh Sơn

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 13h00 ( lẻ âm lịch )

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Đạt Lâm

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 12h30 ; 16h10 ; 21h30

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Hoàng Đông

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 08h00 ; 22h30

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Hoàng Long

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 04h15 ; 05h45 ; 22h00 ; 22h30

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Hồng Vân

Loại xe : samco 40 chỗ

Giờ chạy : 12h00

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Mạnh Quỳnh

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 8h15

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Nghị Lực

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 16h50

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Ngọc Tiến

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 7h45 | 8h30 | 9h40 | 10h40 | 14h30

  

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Ngọc Tín

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 01h00

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Quân Nam

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 02h30 ( chẵn âm lịch )

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Thanh Long

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 9h10

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Tôn Thắng

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 8h30

 

BigC Ninh Bình đi thành phố Thanh Hóa – xe Tuấn Hoàn

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 13h30 ; 18h30

 

BigC Ninh Bình đi Quán Lào, Bá Thước – xe Hoàng Quân

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 10h30 | 17h30

 

BigC Ninh Bình đi Quán Lào, Bá Thước – xe Thanh Sang

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 20h00

 

BigC Ninh Bình đi Thường Xuân – xe Chính Bích

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 11h30

 

BigC Ninh Bình đi Thường Xuân – xe Hải Định

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 20h00 ( chẵn âm lịch ) | 23h30 ( lẻ âm lịch )

 

BigC Ninh Bình đi Thường Xuân, bến xe Cửa Đạt – xe Sao Mai

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 20h30

 

BigC Ninh Bình đi Thường Xuân, bến xe Cửa Đạt – xe Hoàng Đông

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 22h30

 

BigC Ninh Bình đi Cẩm Thủy – xe Phức Thạch

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 12h00

 

BigC Ninh Bình đi Hậu Lộc – xe Tuấn Tài

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 11h20 | 17h00

 

BigC Ninh Bình đi Ngọc Lặc, Hậu Lộc, Nga Sơn – xe Hoàn Long

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 01h30 ( lẻ âm lịch ) | 02h00 ( chẵn âm lịch ) | 00h45

 

BigC Ninh Bình đi Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc – xe Đạt Lam

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 12h00 | 12h30 | 16h10 | 21h00

 

BigC Ninh Bình đi Hậu Lộc, Triệu Sơn, Như Thanh và nhiều huyện khác

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : từ 07h00 sáng đến 18h00 chiều, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến xe chạy

 

BigC Ninh Bình đi Triệu Sơn – xe Hào Hương

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 10h50 | 16h20

 

BigC Ninh Bình đi Triệu Sơn, Vĩnh Lộc – xe Tấn Tài

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 10h00

 

BigC Ninh Bình đi Triệu Sơn – xe Huyên Hồng

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 20h00 | 23h30

 

BigC Ninh Bình đi Hoằng Hóa

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 19h40

 

BigC Ninh Bình đi Nghi Sơn – xe Quang Đông

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 13h30 | 00h45

 

BigC Ninh Bình đi Nghi Sơn – xe Long Linh

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 18h00

 

BigC Ninh Bình đi Nghi Sơn – xe Giang Anh

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 19h30

 

BigC Ninh Bình đi Như Xuân, Yên Cát – xe Ngân Chung

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 08h45 | 17h45

 

BigC Ninh Bình đi Nông Cống – xe Đông Nam

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 00h45

 

BigC Ninh Bình đi Yên Cát – xe Quân Nam

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 00h45

 

BigC Ninh Bình đi Nông Cống, Yên Cát – xe Ka Long

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 23h30 | 00h45

 

BigC Ninh Bình đi Nông Cống, Yên Cát – xe Long Thành

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 00h45 ( lẻ âm lịch )

 

BigC Ninh Bình đi Thọ Xuân, sân bay Sao Vàng – xe Thực Yên

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 21h30

 

BigC Ninh Bình đi Yên Định – xe Việt Huệ

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 10h30 ( lẻ âm lịch )

 

BigC Ninh Bình đi Yên Mỹ, Bãi Trành – xe Tân Thoa

Loại xe : giường nằm

Giờ chạy : 8h30 ( lẻ âm lịch )
Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebooklogo150x150   youtube   twitterlogo300x300   googlepluslogo02300x300

 

Copyright 2020 @ xekhachthanhhoa.vn | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 6-2020